Luisterkind-afstemming en dyslexie

Diana van Beaumont, de grondlegster van de Luisterkind Methode, ontdekte in haar praktijk dat een Luisterkind-afstemming een gunstig effect heeft op een kind en/of volwassene met lees -en/of schrijfproblemen. Zoals bij alle Luisterkind-afstemmingen weten de mensen zelf het beste waar de oorzaak van hun problemen vandaan komt. Wij stellen alleen de vragen aan het diepe bewustzijn.

Vragen zoals: Wanneer heb je dyslexie in je leven toegelaten? Wil je van dyslexie af? Wat heb je nodig om hiervan af te komen? Wat vind je fijn als ondersteuning? En wie kan je daarbij helpen?

Ze ging het verder onderzoeken met 20 Luisterkindwerkers en 244 mensen, jongen/man, meisje/ vrouw, wel of niet gediagnosticeerd met dyslexie. Het effect van een Luisterkind-afstemming is 3 maanden gevolgd. Lees de onderstaande link voor meer informatie. Diana geeft de volgende conclusie:

CONCLUSIE:
We mogen concluderen dat een Luisterkind-afstemming wel zeker een positief verschil kan maken bij kinderen en volwassenen die problemen hebben met lezen en/of schrijven.
Ook al zijn ze wel of niet gediagnosticeerd met dyslexie.

De resultaten van deze Luisterkind-afstemmingen waren  zo positief daarom hebben een aantal enthousiaste Luisterkindwerkers de handen in elkaar geslagen en zij gaan daar nu ( maart- april- mei-juni 2020 ) een groter vervolg aan geven.
Zij hebben een plan gemaakt waarbij ze landelijk (via benadering van de scholen) meer aandacht gaan vragen voor het inzetten van een Luisterkind-afstemming bij kinderen met dyslexie en andere lees en/of schrijfproblemen.
Uiteraard ondersteunt Diana dit initiatief met enorme blijdschap!  Ik zal komende maanden ook meewerken aan deze pilot. En 6 afstemmingen maken met specifieke vragen gericht op de dyslexie en andere lees en/of schrijfproblemen. 
!!!Mededeling:  i.v.m. de Coronacrisis en daardoor sluiting van de scholen is dit plan tijdelijk tot stilstand gekomen.