Wat is een Akasha Reading?

Voor een Akasha Reading worden de Akasha Kronieken geopend. En wat zijn de Akasha Kronieken?

Wetenschappelijk gezien is het een fijnstoffelijke energie waaruit alles dat bestaat is ontstaan van mensen, dieren, planten, planeten, universum, de hele wereld. Het is een uiterst hoogfrequentie dimensie, waar in de vibratie van elke ziel en zijn reis ligt opgeslagen; de Universele Bibliotheek,  het "levensboek". Alle ervaringen, gebeurtenissen, gedachten, daden, van alles en iedereen liggen hier in dus vastgelegd. En ook is de volmaakte blauwdruk van elke ziel hierin te vinden.

 

Er is rechtstreeks verbinding te krijgen met deze dimensie. De Akasha Kronieken worden bewaakt door de Heren van de Kronieken, een groep niet-fysieke lichtwezens. Ze werken samen met de Leraren, Dierbaren en Meesters. Zij geven informatie door die op dat moment voor jou geschikt is om te weten en om je te ondersteunen. Toekomstvoorspellinegen worden niet gedaan.

Akasha Kronieken zijn liefdevol en respect vol, geven inzicht en laten het bredere perspectief zien.

Doel van de Akasha Reading: is terugzetten in je eigen kracht.

De hoeveelheid aan informatie is ook de bereidheid je te openen voor informatie.

Je krijgt inzicht in je huidige situatie om zo betere keuzes te maken die aansluiting vinden bij jouw blauwdruk

Eckhart Tolle zegt: ‘You are the universe, expressing itself as a human for a little while.’ .... ‘You are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is how important you are.’

Met een Akasha Reading krijg je zicht op je leven vanuit een breder perspectief. Ik stem af op een energieveld, niet op de persoon. De spotlights zijn niet gericht op jouw persoon maar het hele toneel waar jij op staat komt in het licht.

Akasha Reading, Akasha Kronieken per telefoon, inzicht

Ik ben geen medium en hiervoor is ook geen mediumschap nodig. Iedereen kan leren om contact te maken met de Akasha Kronieken. Ik maak contact met de Kronieken d.m.v. een gebed, het toont de eerbied aan in de benaderingvan de Kronieken. En d.m.v het gebed wordt mijn bewustzijn verhoogd en de deur naar de Kronieken geopend. Ik kan het openen voor mezelf maar ook voor iemand die dat d.m.v. mij wil doen. De toestemming en de volledige naam is dan wat ik nodig heb.