Waarom een Akasha reading?

Met een Akasha Reading krijg je zicht op je leven vanuit een breder perspectief. Ik stem af op een energieveld, niet op de persoon. De spotlights zijn niet gericht op jouw persoon, maar het hele toneel waarop jij staat komt in het licht te staan.,

Er wordt altijd met veel liefde, wijsheid en geduld gesproken. Vaak worden er ook praktische handvatten aangereikt. De antwoorden geven informatie die je op dat moment ondersteunen en je verder kunnen helpen in je ontwikkeling.

Een Akasha reading heeft als doel je terugzetten in je eigen kracht.

De hoeveelheid aan informatie is ook afhankelijk van de bereidheid je te openen om informatie te ontvangen. Je krijgt inzicht in je huidige situatie om zo betere keuzes te maken, die aansluiting vinden bij jouw blauwdruk. 

Wat is een Akasha Reading?

 

Voor een Akasha Reading worden de Akasha Kronieken geopend. En wat zijn dan de Akasha Kronieken ?

Wetenschappelijk gezien is het een fijnstoffelijke energie waaruit alles dat bestaat is ontstaan van mensen, dieren, planten, planeten, universum, de hele wereld.  Het is een uiterst hoogfrequentie dimensie, waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis ligt opgeslagen. Alle ervaringen, gebeurtenissen, gedachten. daden, van alles en iedereen ligt hierin dus opgeslagen. En ook is de volmaakte blauwdruk van elke ziel hierin te vinden.

Er is rechtstreeks verbinding te krijgen met deze dimensie.

De Akasha Kronieken  worden bewaakt door de Heren van de Kronieken, een groep niet-fysieke lichtwezens. Ze werken samen met de Leraren, Dierbaren en Meesters. Zij geven  informatie door die op dat moment voor jou geschikt is om te weten en om je te ondersteunen. Toekomstvoorspellingen worden niet gedaan. 

Ik ben geen medium en hiervoor is ook geen medium nodig. Iedereen kan leren om contact te maken met de Akasha Kronieken. Ik maak contact met de Kronieken d.m.v. een gebed, het toont  de eerbied aan in de benadering van de Kronieken. En d.m.v. het gebed wordt mijn bewustzijn verhoogd en de deur naar de Kronieken geopend. Ik kan het openen voor mezelf maar ook voor iemand die dat d.m.v. mij wil doen. De toestemming en de volledige naam is hiervoor nodig van de aanvrager.

 © Marcella Hergarden Luisterkindwerker  en Akasha Reader